Snark_min

Jakten på Snarken

Et skjebnedrama i åtte utbrudd

av Lewis Carroll

Til norsk ved Herbjørn Andresen

Denne internasjonalt kjente kultboka, som er oversatt til de fleste kulturspråk, ble utgitt i London i 1876, men dette er altså første gang boka blir utgitt på norsk.

Lewis Carroll (psevdonym for Charles Dodgson) skrev flere bøker med en sterk undertone av samfunnskritikk maskert som barnebøker. Mest kjent er «Alice i eventyrland», men historien om Snarken er minst like eventyrlig. Lewis Carroll skriver blant annet dette i forordet til boka:

«Hvis – og bare i min villeste fantasi er det mulig – en anklage om å skrive nonsens noensinne ble ført mot forfatteren av dette korte men lærerike diktet, føler jeg meg overbevist om at det ville være basert på linjen (på side 18):

  • «Baugsprydet ble av og til forvekslet med roret.»
  • I lys av denne smertelige muligheten ville jeg ikke (som jeg kunne ha gjort) henvise indignert til mine andre skrifter som et bevis på at jeg ikke er i stand til en slik gjerning. Jeg ville ikke (som jeg kunne ha gjort) peke på dette diktets sterke moralske budskap, de aritmetiske prinsippene som er så varsomt preget inn i det, eller dets fornemme leksjoner i naturhistorie. Jeg velger heller den mer prosaiske utveien, og forklarer helt enkelt hvordan det foregikk.

Vekteren, som var nærmest sykelig opptatt av det ytre, pleide å beordre at baugsprydet skulle demonteres en eller to ganger i uken for omlakkering. Mer enn en gang skjedde det, når tiden var inne for å montere den igjen, at ingen om bord kunne huske hvilken ende av skipet den hørte til. De visste at det ikke var til den minste nytte å spørre vekteren om det – han ville bare henvise til den sjømilitære kodeks, og lese opp i høystemt tonelag fra admiralskapets instruksjoner som ingen av dem noen gang hadde kunnet begripe – så vanligvis endte det med at baugsprydet ble festet på et vis, tvers over roret. Rormannen pleide å stå ved siden av med tårer i øynene: Han visste jo at det var fullstendig galt, men dessverre, regel 42 i kodeksen, «ingen skal snakke til mannen ved roret», var blitt komplettert av vekteren selv med ordene «og mannen ved roret skal ikke snakke til noen». Innsigelser var derfor umulig, og det lot seg ikke gjøre å styre skipet før neste gang baugsprydet skulle lakkeres. I disse forvirrede tidsintervallene seilte skipet som regel baklengs.»

 

ISBN 978-82-90987-331  kr. 149,_

Robert Saunders har illustrert denne utgaven med nye tegninger, noe som har førrt til betydelig interesse hos samlere fra flere land.

Website_Design_NetObjects_Fusion