k

   Skalaguide   Skala-guiden

Det italienske ordet scala betyr trapp.  7-toneskalaen ble laget av den greske matematikeren Pythagoras, men det var de kristne munkene i Italia som opp gjennom middelalderen utviklet det notesystemene slik vi kjenner dem i dag.

[Klikk her hvis du vil vite mer om de gamle kirketoneartene.]

De velkjente dur- og mollskalaene ble nesten enerådende fra  begynnelsen av 1600-tallet, også i Italia. Dur betyr hard, moll betyr bløt.

[Klikk på notene for å høre skalaene.]

  • Durskala 
  • C dur2
  • Melodisk moll 
  • am melodisk2

 

Harmonisk moll 

am harmonisk2

 

 

Klaviatur2

Du kan spille C-dur skala på bare hvite tangenter. Men trinnene er ikke like lange. Avstanden mellom E og F, og mellom  H (amerikanerne kaller denne tonen B) og C er bare et halvt trinn.

De svarte tangentene gjør at det blir et halvt trinn mellom alle tonene.  Hvis du tar med alle de 12 tangentene får du en kromatisk skala.

[klikk her for å høre en kromatisk skala.]

Den såkalte 12-tonemusikken (atonal musikk) bygger på en slags melodier som har med alle de 12 halvtonene i en fastlagt rekkefølge.

Det var komponisten Arnold Schönberg som laget 12-tonemusikk, også kalt atonal (ikke-tonal) musikk. Nordmannen Fartein Valen var også tidlig ute.

Klikk på notebildet nedenfor for å høre Arnold Schönbergs
Variasjoner for orkester, opus 31.

Den første rekken viser temaet, deretter de to første omvendingene.

Schonberg Variasjoner1

 

Heltoneskalaen

Mange komponister har laget egne skalaer. En av de mest kjente er Claude Debussys heltoneskala, som har 6 toner i oktaven.

 Heksaton skala

Heltonemusikk får et lett utflytende preg, nærmer seg det atonale.

[Klikk her for eksempel på heltonemusikk.]

Jazzpianisten Thelonius Monk brukte ofte heltoneskalaen til improvisasjon.

Hvis du spiller på bare de de 5 svarte tangentene får du en PENTATON skala. Penta betyr 5.  På svarte tangenter kan du spille skotske folkemelodier og Griegs «Morgenstemning». Grieg har nok hørt denne skalaen i Skottland, der han besøkte farens familie.

[Tema fra Morgenstemning]

 

  Blues og jazz har ofte egne skalaer. Flere av dem er oktafoniske; det vil si at de har 8 skalatoner i stedet for 7.

Skalaer med lydeksempler for blues og jazz

MIKROTONAL musikk er musikk der intervallene (avstanden mellom tonene) er mindre enn en halv tone, for eksempel kvarttoner.

 

Naturtoner

Klikk her for NATURTONER - OVERTONEREKKEN.

Alpehorn, munnharpe, seljefløyte.

 

Mikrotoner

[Klikk her hvis du vil vite mer om den mikrotonale musikken

 

 

 

 

 

 

Website_Design_NetObjects_Fusion