Kirketoneartene

 

De kirketonale eller modale skalaene slik vi kjenner dem i dag ble utviklet i Italia gjennom middelalderen, men har greske navn fordi de fire opprinnelige skalaene, dorisk, frygisk, lydisk og miksolydisk stammer fra antikkens Hellas.

Skalaene har gjennomgått flere forandringer gjennom århundrene, men her forholder vi oss til den tolkningen som gjelder i dag.

[Klikk her for å høre dorisk, frygisk, lydisk og miksolydisk skala.]

 

Klaviatur

Senere ble det føyd til flere plagale (uekte) kirketonearter ved å ta i bruk de svarte tangentene. Også disse fikk greske landskapsnavn.

Du kan høre hvordan alle skalaene er ved å spille på bare de hvite pianotangentene. Dorisk skala begynner på D, frygisk på E, lydisk på F og miksolydisk på G. Deretter følger eolisk fra A, lok risk fra H, og den joniske skalaen fra C som har blitt til vår velkjente durskala.

(Alle skalaene kan selvfølgelig transponeres ved å begynne på en annen grunntone, men beholde forholdet mellom hele og halve trinn.)

Kirkeorganisten Jon Lord, som var med på å starte bandet Deep Purple i 1968 hadde sans for modale tonearter.

[To temaer fra Deep Purple]

 

Website_Design_NetObjects_Fusion