EAH_cover2

En annen historie

Oversiktsartikler fra vår nære historie, skrevet for skolebruk av Rikard Seeberg Andresen

[Hver enkelt artikkel kan fritt lastes ned, men bare til ikke-kommersielt bruk.  Heftet har ISBN 97882-90987-430.  ©Askerforlaget ANS. ]

Borgerkrigene i Afrika

Cubakrisen

EU – Den europeiske union …

Israel og palestinerne

Jugoslavia og krigene på Balkan

Russland og Sovjetsamveldet

Vietnamkrigen

Hva er historie?  Om kildebruk og forskjellige syn på historienh.

 

Website_Design_NetObjects_Fusion