Musikk 10_3

Musikk 10

4 emner for 10. klasse

Musikk 10 er et emnehefte av Rikard Seeberg Andresen. Heftet har 3 emneområder for 10. klasse:

 

Det første er på 4 sider med forslag til sang- og danseaktiviteter.

Emnet «Skalaer og tonearter» følger Pythagoras’ 7-toneskala gjennom kirketoneartene og den klassiske musikken og fram til Debussys heltoneskala, som har bare 6 toner i oktaven, og Schönbergs atonale skala som bruker alle de 12 halvtonene i oktaven.

  • Det endelige bruddet med pianotangentene kommer med mikrotonaliteten og komponister som Harry Partch..
  • Opera og musikal er et 6 siders emne med arbeidsoppgaver.
  • Klassisismen, 8 sider, omhandler Haydn, Mozart og Beethoven, med arbeidsoppgaver for hver av de tre, samt lytteoppgaver ogprøver.
  • bonus2

«Hullpipeprøver» har vist seg populære blant elevene. Det er en effektiv måte å arrangere prøver på ved å spille av korte musikkeksempler og la elevene krysse av på ferdige sjablonger. Trikset består i å merke av selv etter hvert som du spiller eksemplene. Så lager du huller med en passende hullpipe fra sløyden, og deretter tar det bare noen minutter å rette hele klassen.

Kan brukes for all slags musikk på alle trinn.

 

speaker
Website_Design_NetObjects_Fusion