Harold oppgaver

Harold oppgavesamling

Oppgaver i engelsk grammatikk for ungdomstrinnet

 

av Aino R. Talseth og Rikard S. Andresen
 

 

A4 kopieringsgrunnlag kr. 560

 

Om innholdet:

Følger kapitlene i håndboka “Grammar with Harold”, men kan brukes uavhengig.

Kapitlene er ordnet etter ordklasser. Hvert kapitel begynner med enkle utfyllingsoppgaver, men har deretter en bratt progresjon som munner ut i gruppeoppgaver, rollespill, muntlige eller skriftlige rapporter og stiler. En av fordelene ved dette er at alle elever til enhver tid har nok å gjøre innenfor den tidsrammen de har fått.

De fleste av kapitlene har også opptil flere kryssord. Både til disse og til utfyllingsoppgavene er det fasit som kan deles ut for å minske eget rettearbeid.

 

Innholdsfortegnelse

 • Verb
  Presens samtidsform
  Preteritum
 • Preteritum samtidsform
  Perfektum
 • Pluskvamperfektum
  Futurum
  Sterke og svake verb
  Hjelpeverb.
 • Utfylling
 • Spørsmål med to do
  Nektelse med to do

 • Pronomen
  A. Eiendomspronomen
  B. Refleksive pronomen
  C. Spørrepronomen
  D. Relative pronomen
  E. Påpekende pronomen
  F. Some / any

 • Substantiv
  Utfylling
  (Skriveoppgave)
  Utfylling


Genitiv

Adjektiv

Adverb

Preposisjoner

 

Kryssord

De 16 kryssordene er av forskjellig størrelse og vanskelighetsgrad. De bygger så langt råd er på kjennskap til grammatikalske termer og bøyninger. Her er det første:

hjc15Kryssord

Vannrett

1. Preposisjon
4. Preterit
u
m av write
5. Nikke
6.
Motsatt av beginning

 

Loddrett

  • 1.Konjunksjon
   2.Preteritum av
   find
   3.
   3.person presens entall av send
   4.
   Preteritum av wake
 • Gjenkjenning av ordklasser

Her er en av oppgavene i avsnittet om substantiv. Her skulle det være arbeid nok selv for de aller raskeste. Teksten nedenfor er skrevet av en 13 år gammel engelsk skolegutt.

 • Skriv ned alle substantivene i denne fortellingen i entall og flertall. Ord som forekommer flere ganger skrives bare en gang.
 • My bedroom

A small forty-watt bulb dimly illuminates the medium-sized room. The new grey, black and white bed covers are sprawled on the floor with its green-grey carpet. The snooker table sited in the middle of the room is covered in crepe. The green cloth peeps through the mess, and an unsightly white mat of glue stains the green, a result of modelling without newspaper. Various war-games figures glint as the 100 watt bedlight bulb is switched on. The radio is on, and the voice of Madonna echoes through the room. Several posters, Fantasy, Spitting Image, warplanes and one of the Grand Canyon adorn the white painted walls. The huge cupboard built into the wall houses several books and models, a converted fort, two sharks' jaws, a ram's skull, a pair of antlers and the skull and jaws of a horse. Books, paint and miniature figures litter every available space in the room, and a small window gives only enough light to show my model desk, surprisingly clean, where I have just finished the batch of 25 millimeter skeletons for an oncoming battle with my cousin.

 

 • Prøv å gi en like nøyaktig beskrivelse av ditt rom. Her må du nok slå flittig opp i ordboka, selv om du kanskje ikke har så mange og så spesielle hobbyer som denne eleven!
 • Triggeroppgaver

Her er en autentisk “triggeroppgave”, en rapport om idrettsdagen skrevet av to jenter ved Greymouth Junior High School på New Zealand. Sammen med seks andre og til dels betydelig mer omfattende rapporter gir de et grunnlag for egne stiler.

The cross-country was so tough for some people that are not fit, like us of course. That is why some people walked all the way which was very good. Some people that passed us were very good at running. Some people were taking people's shirts.

By Jaana Wills & Catherine Charles

 

En annen elev gir denne beskrivelsen av den samme begivenheten:

 

The school cross-country

Yesterday, the 30th of April, Greymouth Junior High School had a cross-country. It was approximately three kilometers. First of all we had a warm up session before we ran. Everyone had to be with their class. The Form two boys ran first, then it was the Form two girls. I was amongst about fifty girls running the cross-country. I ran until the racecourse without stopping then that slowed me down for the next kilometer. It was a really long run that seemed to go on forever and ever. Everyone seemed to be running with a group of two or three. A teacher was standing at nearly every turn considering that there was only five turns. I managed to pass quite a few Form two boys. (Form two girls left fifteen minutes in between the Form two boys and Form One boys.) Then again lots of Form one boys passed me. When I had reached Dixon Park my legs felt like jelly but I still managed to make it to the school gates. You had to run through the girls' chute, which was the second pathway gate. There you got your time and placing, one girl told your time from a stopwatch and another girl wrote on your hand with a blue marker pen your placing. From there you go to the row of desks. Each desk had a piece of paper saying what desk to report to. Then they record down your name, house colour, time and lacing. Then you could get a small juice. When everyone had arrived we could all get changed.

By Aasta Sturm


Harold oppgavesamling

A4 kopieringshefte. ISBN 82-90987-24-2 113 s.

Pris  kr. 560,-

 

Hjem   Engelsk   Musikk   Skoleteater   Sakprosa   Skjønnlitteratur   Tysk   Kontakt 
website design software