Harold-front

Harold oppgavesamling

har sammensatte oppgaver som stort sett begynner enkelt slik at alle kan komme i gang. Deretter en forholdsvis bratt progresjon som gjerne ender i prosesskriving og debattemaer. Fordelen med dette er at også de raskeste elevene har nok å gjøre. Mange kryssord med tema fra forskjellige ordklasser. Fasit bak i heftet. Oppgavene kan brukes helt uavhengig av Grammar with Harold.

 

 ISBN 82-90987-24-2   A4 kopieringshefte 113 s. Pris kr. 560,-  

 

Website_Design_NetObjects_Fusion