Harold-front

Grammar with Harold

av Aino Talseth m/fl

 Boka er utviklet i og for norsk skole , og legger spesiell vekt på å forklare ordvalg og bøyninger der norske elever har lett for å gjøre feil. Den har også en del kontrolloppgaver med fasit bak i boka, samt utfyllende lister over for eksempel preposisjonsuttrykk (phrasal verbs) og sterke verb. Boka er anvendelig på alle trinn i ungdomsskolen, og har også fått god omtale av lærere som bruker den i 7. klasse.

ISBN  97882-90987-386 Grammar with Harold kr. 180,-

 

Website_Design_NetObjects_Fusion