buckle-my-shoe-front-small

Buckle my shoe  Bok og CD –

 «språklab» i miniatyr for god uttale

Materialet til denne boka med tilhørende lydeksempler ble i sin tid utviklet i samarbeid med norske lærere og elever for bruk i «språklaboratorium». Alton Saunders har valgt ut og lest inn 23 rim og dikt av en rekke klassikere: Wordsworth, Shelley, Tennyson, Blake, Hardy, Lewis Carroll og mange andre. Boka er illustrert med originaltegninger av Robert Saunders.

Hvert dikt eller vers leses to ganger, først i sammenheng, og så linje for linje med innlagte pauser slik at elevene har akkurat tid til å herme etter oppleseren i samme språkrytme og tonefall.  På kort tid får man en radikal bedring av uttalen, og de med best hukommelse lærer på kort tid diktene utenat – nesten uten anstrengelse. Like effektiv i full klasse som til enkeltelever eller grupper.

ISBN 97882-90987-140 Buckle my shoe, bok med CD  kr. 220,-.

 

 

One, two, three, four, five,

Once I caught a fish alive.

Six, seven, eight, nine, ten,

Then I let it go again.

 

Why did you let it go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite?

This little finger on the right..

 

speaker

Eksempel 2   Speak of the North  av Emily Brontée  (1816-1855)

speaker

Speak of the North! A lonely moor

Silent and dark and trackless swells;

The waves of some wild streamlet pour

Hurriedly through the ferny dells.

 

Profoundly still the twilight air,

Lifeless the landscape; so we deem,

Till like a phantom gliding near

A stag bends down to drink the stream.

 

And far away, a mountain zone,

A cold, white waste of snowdrift lies,

And one star, large and soft and lone,

Silently lights the unclouded skies.

 

Website_Design_NetObjects_Fusion